Регистрация на ЕООД/ООД

Предлагаме регистрация на ЕООД/ООД.

Необходимо е да изберете уникално име на фирма, не е позволено да съществуват фирми с еднакви имена. Проверяваме желаното от Вас име на фирма, както и предмета на дейност.

Следва да бъде избран управител, който подписва декларация за съгласие за приемане на управлението и представителството на фирмата с образец от подписа му пред нотариус (заплаща се такса от 6 лв.).

Всеки собственик внася по набирателна сметка капитал на дружеството, който общо за ЕООД/ООД не може да бъде по-малко от два лева (заплаща се такса за откриване на набирателна сметка според тарифата на избраната банка).

Заплаща се такса за регистрация на ЕООД/ООД към Агенцията по вписванията в размер на 55 лв., като за превода на сумата може да има такса в зависимост от банката.

 

Подготвяме всички необходими документи, които Вие подписвате, сканирате и ни изпращате обратно за регистрация на фирмата.

 

Цената на предоставяните от нас услуги се определя в зависимост от сложността на случая.
За повече информация се свържете с нас на:

info@snbulgaria.eu

0879176109