Удостоверение за актуално състояние

Удостоверение за актуално състояние се издава от Търговски регистър към Агенцията по вписвания, като може да бъде издадено на място или по електронен път, подписано с електронен подпис.

 

Предлагаме заявяване и получаване на Удостоверение за актуално състояние на фирма в електронен вид.

 

Какво получавате?
Получавате удостоверение за актуално състояние на фирма в електронен вид, подписано с електронен подпис на посочен от Вас имейл.

 

Каква е цената?

10 лв. за удостоверение до 2 страници.

 

Какво трябва да направите, за да получите услугата? 
Свържете се с нас на info@snbulgaria.eu за получаване на информация, за предоставяне на информация и за заявяване на услуги по издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирма по електронен път.

 

 info@snbulgaria.eu

0879176109